Székely zászló, Magyarbánhegyes
Székely zászló a községházán
Nyugaton, Párizsban is tanult a kommunista Kádár-rendszerben Farkas Tóth László. Kiengedték, ám hiába bíztak abban, hogy nem tér vissza a hazájába. Visszajött. Majd természetesen ő faragta meg Magyarbánhegyesen az 1956. évi forradalom és szabadságharc községháza közelében felállított áldozati kopjafáját. Előtte látható a helyi születésű Angyal István, a végsőkig, 1956. november 8-ig a hatalmas szovjet páncélos túlerő nyomása közepette fegyveresen kitartott, harcolt budapesti Tűzoltói utcai felkelők legendás parancsnokának emléktáblája. A rendszerváltozás idején csupán néhány mondatot mondott a parlament üléstermében beiktatásakor dr. Göncz Árpád köztársasági elnök, a mártír Angyal István, egykori cellatársának méltatását mégsem felejtette ki a mondandójából.

- Azt tudom, hogy Hajnal Gábor Bécsben élő fiatal színművészt kíséri irodalmi műsorai közben zongorán, de szobrászművészként mivel rukkolt elő a legutóbbi időszakban? - kérdezem Jókai utcai házában, miután Bogáncs névre hallgató, rendkívül barátságos puli kutyája nagy lelkesen beengedett az őrző-védő területére.

- Orosz Gergely szobrász- és festőművész kollégámmal elkészítettük a békési Trianon téren a kettős keresztet, két éve avatták fel Mezőkovácsházán vitéz gróf Simonyi János emlékművét. Az általam rekonstruált Lurdi-barlangot dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi római katolikus megyéspüspök szentelte meg. Jelenleg nem dolgozom nagyméretű munkán.

- Magyarországon kívül hány európai országban láthatók az alkotásai?

Templom, Magyarbánhegyes
Az impozáns templom
- Spanyolországban, Németországban és Dániában hat, Erdélyben négy művem nyert elhelyezést. Tőkés László, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület nagyváradi püspöke megtisztelt azzal, hogy a romániai Ceausescu-éra székely lakosságot érintő, Hargita megyei Csíkzsögöd tragédiáját ábrázoló festményemet megvásárolta a nagyváradi püspökség számára.

- Hol rendezik meg a következő kiállítását?

- Berlinben lesz több európai szobrászművésznek közös tárlata, én egy alkotást viszek a német fővárosba.

- Van új hír a zongorálásával kapcsolatban?

- Hogyne! Nemrégiben jelent meg közös CD-nk Hajnal Gáborral, aki 12 félelmetes verset ad elő a magyar irodalomból – „időtlen és helytelen módon” a lengyel Schopin zenéjével zárunk, oldódnánk. Nehéz. Wass Albert után végképp.

A halászléfőzésben és a viharsarki gasztronómiai étkek – megtévesztésig hasonló – alkotói megformázásában országos szinten jeleskedő bajuszos művész úr szilárd ígérete szerint legközelebb azon titkokba is beavat minket, hogyan kutatták volna fel a derék mezőkovácsházi munkások a kifogyhatatlan szellemességeiről közismert Vígh Béla tanácsára a zsinagóga bontása során a nem létező zsidó kincseket. Valamint hogyan fordították meg a battonyai pékek bécsi mintára a kifli és a zsemle örök formátumát egy hivatalosnak tűnő orosházi pecsét hatására.

Ami a lényeg, fáradóban lévő utazó vándor, térj be nyugodtan az egykoron négy ezer lakosú Csanád vármegyei, Rákosi-rendszerben kulákoknak megbélyegzett, becsületes, szorgos parasztgazdák belső deportálásánának színhelyéül kijelölt Magyarbánhegyes messziről magasló gyönyörű római katolikus templomába. Bennebb ott is bizton találkozhatsz Farkas Tóth László szobrászművész, igazi lokálpatrióta műveivel.
Farkas Tóth László, Magyarbánhegyes
Farkas Tóth László szobrászművész magyarbánhegyesi otthonában