A választás egyfordulós lesz a korábbi kettővel szemben. Megszűnnek a területi listák, egyéni győzelmek mellett csak országos listáról lehet bejutni a parlamentbe. Míg korábban 176 egyéni győztes mellett 152 területi és 58 országos listás helyet osztottak ki, addig az idén 106 egyéni győztes mellett 93 listás jelöltből lesz parlament képviselő. Eddig csak azok a magyarok adhatták le szavazataikat, akiknek a 93 000 négyzetkilométeren volt bejelentett állandó lakása, az idén a határon túl élő, magyar állampolgárok is szavazhatnak. És a jövőben országgyűlési képviselő nem lehet egyúttal polgármester is. Babák Mihály, Szarvas első embere éppen tizenhat éve él kettős életet, azaz 16 éve országgyűlési képviselő és polgármester is egyszerre. Ez az állapot a következő ciklusban már biztosan nem fordulhat elő.

Szarvas, Babák, babák mihály, megyejárás
Babák Mihály
- Nagyon helyes, hogy megszűnik ez a kettősség a magyar közigazgatásban – tért rögtön a lényegre Babák Mihály, amikor felvetettem neki ezt a témát. – Én a parlamentbe nem pihenni jártam, nagyon sokat dolgoztam, és pontosan tudom, hogy mit jelent a parlamentben és a településen is teljes értékű munkát végezni.

- Azt a tények egyértelműen alátámasztják, hogy a legaktívabb képviselője volt Békés megyének, aki nem csak ott volt, hanem indítványokat szerkesztett és rendszeresen hozzá is szólt a vitákhoz.

- Igen, nekem nagyon komoly munkám volt a parlamentben. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt négy ciklusban 71 önálló és 411 közös indítványt adtam be, hozzászólásaim száma jóval meghaladta az ezret. Mind a négy ciklusban ugyanannak a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak voltam a tagja, függetlenül attól, hogyan is hívták. Ebben a ciklusban például Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság volt a neve. Minden évben a parlament egyik legfontosabb feladata a költségvetési törvény előkészítése és elfogadása. Ezekben a vitákban rendszeresen részt vettem.

- Ön akkor nyilván alapvetően közgazdász?

- Alapvetően építőipari technikus vagyok, aki később elvégezte az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői, majd a gazdálkodási szakigazgatás-szervező szakot is. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolát is elvégeztem, a diplomamunkám nem készült el, ezért csak abszolutóriumom van meg. Tizenhat éve veszek részt települési és országos szinten költségvetések elkészítésében, jóváhagyásában, sok tapasztalatot szereztem közben.

Szarvas, Babák, babák mihály, megyejárás
A szarvasi polgármesteri hivatal bejárata. Már régóta tervben van a hivatal elköltöztetése, de még nem teremtődött meg ehhez minden feltétel (Galéria)

- A közigazgatás mindig is érdekelte? Vagy csak a rendszerváltás utáni lehetőségek miatt lett aktív közszereplő?

- Igen, mindig érdekelt az, ami a közvetlen környezetünkben történik. Szarvasi lokálpatrióta vagyok, a rendszerváltás előtt is vállaltam szerepet a helyi közéletben. A munkám is a tanácshoz kötött, mint a költségvetési üzem műszaki vezetője, de tanácstag is voltam, részt vettem a város életét meghatározó üléseken. A rendszerváltás után egyéni körzetből lettem tagja a város önkormányzatának 1990-ben. Sőt, 1994-ben polgármesterjelölt is voltam, de az első két ciklusban dr. Demeter László lett a polgármester. Egyébként érdekes volt, mert 1990-ben a polgármestert még együtt támogatta az SZDSZ, a Fidesz és az MSZP is. Különös koalíció volt, az biztos.

- Ön a Fidesz tagja, mikor lépett be a pártba?

- A párt megalakulásakor én korhatáron kívüli voltam, felülről lógtam ki a rendszerből. Aztán 1993-ban a Debrecenben megtartott Fidesz kongresszus feloldotta a felső korhatárt, én azután léptem be a pártba.

Szarvas, Babák, babák mihály, megyejárás
A belváros jelenleg építési terület, de a nyári szezonra teljesen megújul. A háttérben a zenepavilon látható (Galéria)

- Az Ön életében 1998 a nagy változás éve volt, hiszen tavasszal országgyűlési képviselő lett a Fidesz területi listájáról, ősszel pedig polgármesternek választották Szarvason. Hogyan emlékezik vissza ezekre az időkre?

- Az országgyűlési képviselőséget annak köszönhettem, hogy előkelő helyre soroltak a területi listán. A polgármesteri választás teljesen más volt, az a bizalom, amit a szarvasiak kimutattak személyesen nekem, Babák Mihálynak szólt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esett jól.

- Felmérte mennyi munkát jelent majd ez a jövőben?

- Igen is, meg nem is. A képviselői és az önkormányzati választás között eltelt fél évben megtapasztaltam, mivel jár a képviselői munka, illetve hogy abban a munkában milyen feladatot ró rám a megyei képviselőcsoport. Feladatom volt részt venni az előkészítő munkában, és a parlamenti vitákban a szakterületemen. A polgármesterség az más, itt ki kellett alakítanom a saját munkarendemet, melynek egyetlen célja a város mindenkori érdekeinek leghatékonyabb képviselete.

Szarvas, Babák, babák mihály, megyejárás
Szarvas egyik kuriózuma a Körös-parton álló mocsári ciprusok (Galéria)

- Ezt tudta egyből, vagy az évek alakították, csiszolták a munkarendet?

- Volt elképzelésem arról, hogyan lehet ezt megoldani. Azt tudtam, hogy a polgármester munkájában a döntés a legfontosabb, mert a döntések következményei a végrehajtandó feladatok. Ez két önálló, külön szakasza a munkának. A döntés előtti szakaszban minden érintett véleménye számít, minden körülményt alaposan figyelembe kell venni, hogy a lehető legjobb eredményt kapjuk. Ez a munka demokratikus része, itt a vélemények számítanak, összeadódnak. A végrehajtásnál már nem lehet találgatni, egyeztetni, beszélgetni, ott cselekedni kell, ott már csak az eredmény számít. Ott már csak követelmény van, aminek meg kell felelni.

- Huszonnégy év után alapjaiban változott meg a magyar közigazgatás rendszere. Gyakorlatilag és szervezetileg is szétváltak az országos közigazgatási feladatok és a helyi önkormányzati feladatok. Önnek, mint polgármesternek mi a véleménye erről?

- Nagyon helyes, hogy így történt. Még így is maradtak nálunk, az önkormányzatoknál olyan feladatok, amelyekre semmi szükségünk nincsen. Ilyen az építéshatósági jogkör és idesorolom a szociális ügyeket is. Ugyanis azzal, hogy az országos hatáskörű ügyek intézése kikerült az önkormányzatok kezéből, rengeteg energia szabadul fel az önkormányzatoknál, melyet a települések fejlesztésére lehet fordítani.

Szarvas, Babák, babák mihály, megyejárás
A Körösön átívelő fahíd a Vízi Színház mellől indul és az Erzsébet ligetbe vezet (Galéria)

- De a feladatok csökkenése források elvonásával is járt!

- Igen, azok a pénzek, amelyek eddig átfutottak rajtunk, ezután nem futnak át rajtunk. Gyakorlatilag ennyi a forrásmegvonás. Az önkormányzatoknak ezután már nem vegyes helyi intézkedéscsomaggal kell gazdálkodniuk, ezután már csak arra kell ügyelniük, hogy jól működtessék a települést, jól sáfárkodjanak a vagyonával.

- Eltelt tizenhat polgármesterként eltöltött esztendő. Önök hogyan sáfárkodtak a település vagyonával?

- Szerintem egészen jól. Sikerült a városban meghonosítani a városüzemi szemléletet, ami azt jelenti, hogy a város úgy működik, mint egy üzem. Ugyanúgy gondos létszám és pénzgazdálkodást folytat, komoly terveket készít, és ügyel a pénzügyi, gazdasági egyensúlyra. Mindezek mellett pedig gondoskodik arról, hogy az itt élők magukénak érezzék a települést, büszkék legyenek rá és érezzék jól magukat ott, ahol élnek. Nagyon fontos tehát a gazdaság, a helyi vállalkozók és ugyanolyan fontos a helyi civilek támogatása. Hiszen ennek a két szférának a jó működése határozza meg egy település élhetőségét. Azaz vannak-e munkahelyek, illetve hogyan lehet eltölteni a szabadidőt. Egy város életéből egyik sem nélkülözhető.

Szarvas, Babák, babák mihály, megyejárás
A Vízi Színház északi bástyája (Galéria)

- Szarvas egyre szépül, jelenleg a belváros teljes megújítása is folyik. Három éve egyedülálló attrakcióval, a Vízi Színházzal lett gazdagabb. Messziről úgy látszik, hogy ez sokat lendített a város idegenforgalmán, de mindennapi élhetőségén is. Ön is így ítéli meg?

- Igen, ez kétségtelen tény. De azt azért tudni kell, hogy Szarvas egy polgári város, nekünk volt egy fából épült színházunk az Árpád Szálló udvarán a második világháború előtt. Híres fővárosi színészek jártak le előadásokat tartani, népszerű hely volt. A háború után le lett bontva. Aztán színház a vízen. Ez is régóta foglalkoztatta a szarvasiakat, olyannyira, hogy 1994 és 98 között, a Bolza kastély előtt volt egy ponton hídelemekből épített színpadunk, ahol nyaranta előadásokat tartottunk. De azt nagyon sokba került fenntartani, ezért maradt abba.

- Azért ez a mostani Vízi Színház nem hasonlítható az elődjéhez!

- Természetesen nem. Csak azt akartam érzékeltetni, hogy Szarvason hagyománya van a színház szeretetének. Juhász Józsi bácsi hatvan-hetven évvel ezelőtt vetette fel egy vízi színház gondolatát. Akkor csináltuk meg, amikor adódott rá egy pályázat, amelyik nekünk jó konstrukció volt, ugyanis ilyen attrakcióval senki más nem tudott előjönni. Megnyertük a pénzt és megépítettük a színházat.

Szarvas, Babák, babák mihály, megyejárás
A Vízi Színház déli bástyája (Galéria)

- Hogyan ítéli meg a színház eddigi életét?

- Szervesen, jól illeszkedik a város idegenforgalmi ajánlatához. Kompletté teszi az idelátogatók napjait, azzal, hogy gyakorlatilag egész nyáron, minden nap van valamilyen produkció a színházban. A vers a víz felett, a dal a víz felett hétköznapi programokon minden este több százan jártak le a színházba. Hétvégeken pedig jönnek a fizetős, nagy produkciók, amelyek gyakorlatilag mindig telt házakkal mennek.

- Tizenhat kettős szerepben megélt év után hogyan foglalná össze röviden a jó és sikeres polgármester ismérveit?

- Az egyik legfontosabb tapasztalatom az, hogy ebbe a munkába nem szabad belefáradni, akkor sem, ha sikeres, akkor sem, ha sikertelen szériában van az ember. Mindig újra kell kezdeni, ugyanazzal a lendülettel, mint a legelső napon. Sokoldalú ismereteket igényel, és mindenféle tudás hasznosítható ebben a pozícióban. Minden lehetőséget azonnal ki kell használni, és ami talán még ennél is fontosabb, fel kell ismerni a lehetőségeket. Igaz, a siker gyakran nem rajtunk múlik, de folyamatosan próbálkozni kell. És végül, de nem utolsó sorban alázat a szolgálat iránt.

Szarvas, Babák, babák mihály, megyejárás
- Idén betölti hatvanhetedik életévét. Országgyűlési képviselő már biztosan nem lesz. Lenne ambíciója még egy polgármesteri ciklust végigvinni?

- Ambícióm, energiám, motivációm is lenne, fáradt sem vagyok, de csak akkor indulnék el a választásokon, ha támogatóim meggyőznének arról, hogy tényleg rám van szükségük.

A helyhatósági választásokig még legalább félév hátravan. Addig lezajlik az országgyűlési képviselő választás, lesz egy választás a nyár elején is, amikor az Európa Parlament magyar képviselőit választja meg az ország, és a harmadik választás lesz az idén a helyi képviselőtestületek és polgármesterek megválasztása.

Babák Mihály még nem tudja, hogy indul-e az őszi helyhatósági választásokon. Mindenesetre tény, hogy eddigi munkáját komoly díjakkal ismerték el: 2002-ben az"Év Polgármestere" díjat érdemelte ki; 2004-ben Polgármesteri Aranygyűrűt kapott; 2006-ban Körös-szög polgármestere; 2007-ben megkapta a Közszolgálatért Érdemérem Arany Fokozatát. Nem rossz ajánlólevél, ha mégis úgy döntene, hogy vállal még egy ciklust...

 

A megyejárást támogatta:

Meszlényi, meszlényi