Szántó Kovács János utca, Hódmezővásárhely
Útban a Szántó Kovács János utcán
Dr. Szabó Lajos köztiszteletben álló állatorvos, hódmezővásárhelyi kisgazda országgyűlési képviselő (1990–1994), sokunk Lajos bácsijának pályafutását először az általa csak Gézusnak szólított dr. Zsiros Géza békéscsabai kisgazda országgyűlési képviselő (1990–1994), a parlament Mezőgazdasági bizottságának első elnöke méltatta negyedórás búcsúbeszédében Szántó Kovács János agrárszocialista parasztpolitikus síremléke és dr. Rapcsák András polgármester, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő sírjának közelében. Az elhunyt agrárpolitikus temetésén hat egykori kisgazda országgyűlési képviselőtársa jelent meg az ország minden részéből: dr. Pásztor Gyula, dr. Horváth László, Vincze Kálmán, Bárdos Balázs, Kocsenda Antal és dr. Zsiros Géza. Vincze László fideszes országgyűlési képviselő, a Kisgazda Polgári Egyesület-Kisgazda Polgári Szövetségpárt oszlopos tagja a közeli Csongrádról, dr. Géczi József Alajos volt szocialista országgyűlési képviselő, a parlament Mezőgazdasági bizottságának tagja (1992-1994) Szegedről érkezett meg.

Lajos, ne nézz rám ilyen furcsán! - szólította meg hosszú, méltósággal viselt betegségét követően 81 éves korában elhunyt kisgazda harcostársát a Békés megyei Kunágotán gazdálkodó dr. Zsiros Géza. - Jó, tudom, papírt látsz a kezemben, és közben meg hozzád beszélek. Igen, eddig ilyen még nem volt! Kérdezed, mi van a szememmel, értem,Dr. Pásztor Gyula és Kocsenda Antal, Hódmezővásárhely
Dr. Pásztor Gyula (j) Békésről érkezett meg
homályosnak látod. Tudod, ez az erős tavaszi nap tette, sokat vagyok kinn a határban, s ezt látod csak rajtam. Miért jöttem? A figyelmedet kérni negyedórányira. Először is veled együtt köszönetet mondani választókerületed szavazópolgárainak, akik egy döntő időszakban, az 1990-es rendszerváltás idején demokratikus, titkos választáson téged választottak meg parlamenti képviselőnek az FKgP színeiben. Ezzel eldőlt, hogy nem szocialista, liberális vagy konzervatív képviselete lesz Hódmezővásárhelynek és körzetének. Igen, rád, a kisgazdapárt jelöltjére szavaztak. (…) Ellenfeleink megijedtek attól, hogy mi komolyan vesszük a nép hatalmát. Ugyanis vallottuk, aki földet oszt, az hatalmat is oszt, éspedig az állampolgár tulajdon kezébe. Akié a föld, azé az ország! (…) Lajos, emlékszel, hogy 2005. december 13-án, Luca napján mit is írtál nekem? Idézlek. ’Sokszor visszagondolok a kommunista őrület bukása után az első szabadon választott Országgyűlésben végzett szolgálatomra és arra a küzdelemre, amelyet az úgynevezett kisgazda 36-ok képviselőcsoport folytatott azért, hogy a termőföld, azaz a haza földje ne kerüljön már akkor idegenek tulajdonába. Sokszor fölvetem magamnak a kérdést: vajon hol hibáztunk, mit lehetett volna másként csinálni, hogy a rendszerváltás ne ilyen félresikeredett rendszerváltozás legyen csupán, mint ami mára kikerekedett. (…) Magyar Koporsó, Hódmezővásárhely
Magyar református neveltetést kapott
református neveltetésem folytán mélyen hiszek az eleve elrendelésben, s próbálom megérteni a Teremtő szándékát. Figyelem a termőföldvásárlási hirdetéseket; nagy teljesítményű gépekkel könnyen művelhető nagy, összefüggő területeket keresnek. Ilyenkor arra gondolok, talán nem is baj, hogy a földtulajdon elég rendesen elaprózódott, hiszen az üzleti célú földvásárlásoknak ma szinte ez a legnagyobb akadálya. (…) Reprivatizációs, azaz a vagyonért vagyont visszaadási elképzeléseink teljesen megalapozottak voltak. Sajnálatos, hogy a velünk szemben állók túlereje miatt végül olyan kompromisszumokra kényszerültünk, amit a magyar társadalom jelentős része azóta sem fogadott el, hisz’ józan ésszel és erkölccsel sem megérteni, sem elfogadni nem lehet.’ Lajos! Ennek ellenére van néhány jó hírem. Működésünk eredményeként Magyarországon magyar állampolgárok tulajdonában van a szántóterületből 3 millió 936 ezer 153 hektár, amely az összes terület 87 százaléka. A Kárpótlási II. Földalapba kijelölt 435 ezer 863 hektár rendelkezésre bocsátását még várjuk az államtól. A Hír6.hu internetes hírportálon aDr. Zsiros Géza, Hódmezővásárhely
Dr. Zsiros Géza
következőket írták. Történelmi kézfogás során követte meg az Antall-kormány földművelésügyi közigazgatási államtitkára, dr. Raskó György agrárközgazdász a parlament Mezőgazdasági bizottságának egykori kisgazda elnökét, dr. Zsiros Gézát. Dr. Kövér László, az Országgyűlés fideszes elnöke a Bács-Kiskun megyei Kecelen adott 22 év után igazat a kisgazdáknak, és elismerte, hogy el kellett volna fogadniuk a parlamenti pártoknak a kisgazdák reprivatizációra épülő földprogramját. Az ország területe a magyar állam és a magyar állampolgárok kizárólagos tulajdona. Szabad a hazánk! A kisgazdáknak köszönhetően Magyarország új alkotmányába, Alaptörvényébe bekerült az Isten, haza, család! jelmondat. Lajos, sikerült! Neked is köszönjük. Nyugodjál békében, a nemzetös asszony (így szólította dr. Szabó Lajos dr. Zsiros Géza feleségét – a szerző) meg ölel!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében dr. Kószó Péter fideszes szociális, népjóléti és egészségügyért felelős alpolgármester emlékezett meghatottan a Pro Urbe-díjas dr. Szabó Lajosra, akivel dr. Grezsa Ferenc megyei listás MDF-es országgyűlési képviselőtársával egyetemben 1990 és 1990 között képviselték Hódmezővásárhely lakosságának érdekeit a parlamentben.
- Drága Lajos bátyám! – kezdte beszédét dr. Kószó Péter alpolgármester, csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos. - Néhány hete még megadta a sors, hogy beszélhettünk telefonon. A hangodon éreztem, hogy a tested már nehéz helyzete került. Megadta azt a sors, hogy sokszor találkozhattam veled. Sorozatban Dr. Kószó Péter, Hódmezővásárhely
Dr. Kószó Péter
veszítjük el legjobbjainkat, akik sok mindenben előttünk jártak, akikre felnéztünk. A te életed fonalát most szakította el a sors, de elpusztítani nem tudja. Páratlan értéket hagytál reánk, amelynek a végét megfogjuk, és nemzedékek során továbbadjuk. A Mindenható úgy adta, hogy az első szabad országgyűlési képviselő-választások után, 1990 és 1994 között a magyar Országgyűlésben lehettünk képviselők. Te a Független Kisgazdapárt tagjaként lettél Hódmezővásárhely egyéni országgyűlési képviselője, mi dr. Grezsa Ferenccel listáról kerülhettünk be a parlamentbe. Barátságunk igazán ott mélyült el. Hozzászólásaiddal, javaslataiddal csakhamar a politika terén is kitűntél, a példaképünkké váltál. Ott, a nagy házban is mindig hű őrzője maradtál e gyönyörű tájnak. 1992-ben megválasztottak az Országgyűlés jegyzőjének, rendszeresen egyeztettünk azzal kapcsolatban, hogy melyikünk hol próbáljon segíteni szeretett városunkon. Egyik nagy sikerünkre mindig büszke leszek – a nagy ellenállással szemben is kiharcoltuk városunk megyei jogú városi státuszát, valamint Mindszent városi rangot kapott. De emlékezem a számtalan nehézségre is. Ilyen volt a liberálisok által tönkretett kárpótlási törvény. Még ha más frakcióban is ültünk a parlamentben, mindig a vidéki Magyarországért emeltük fel aLelkészi áldás, Hódmezővásárhely
Egyházi áldás a sírnál
szavunkat, a vásárhelyi gazdák érdekeit szolgáltuk. Amikor a szocialista-liberális koalíció visszavette a hatalmat, kísérletet tettél a klasszikus, Nagyatádi Szabó István-féle kisgazdaértékek megmentésére, új pártot alapítottál, Istenbe vetett hited és örök optimizmusod erejénél fogva soha nem törtél le. A vásárhelyi pusztán lévő tanyádon továbbfejlesztetted a helyi gazdák több évszázados értékeit, újabb és újabb hírnevet, díjakat szereztek a sportlovaid. Amíg bírtad egészségileg, a mezőgazdasággal foglalkozó valamennyi gyűlésen részt vettél, értékes hozzászólásaiddal segítetted az előrejutást. Ezt a hihetetlen nagy erőt, kitartást belső vallási elkötelezettséged, református gondnoki, presbiteri szolgálatod is táplálta.

Johann Sebastian Bach egyik zsoltárával engedte el utolsó útjára dr. Szabó Lajos állatorvost, kisgazda országgyűlési képviselőt könnyeivel küszködve, égi találkozásukban bízva egykori parlamenti képviselőtársa, dr. Kószó Péter alpolgármester a Kincses temetőben.
Dr. Szabó Lajos, Kunágota
Dr. Szabó Lajos (b), Hódmezővásárhely volt kisgazda országgyűlési képviselője a kuláküldözések áldozatainak első emléknapján (Kunágota, 2012. június 29.)