Az adózás rendjéről szóló törvény meghatározza, hogy milyen adókötelezettségek terhelik az adózókat, ezek közül egyik legalapvetőbb a bevallási kötelezettség határidőben történő teljesítése, melynek elmulasztása, késedelmes teljesítése esetén a magánszemély mulasztási bírsággal sújtható. A bírság megállapítását követően, ha továbbra sem teljesíti adózó a bevallás benyújtási kötelezettségét, a kiszabott mulasztási bírság kétszeresét kell újabb határidő kijelölésével megállapítani. Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható. A mulasztási bírság összegének meghatározásakor mérlegelni kell többek között a mulasztás súlyát, gyakoriságát is. Előfordulhat, hogy az adózó adóbevallási kötelezettségének a törvényben előírt határidőig önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózónak az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül kell teljesítenie kötelezettségét. Ez esetben a késedelem igazolására vonatkozó kérelmét a bevallással egyidejűleg kell benyújtania.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély – a bevallás benyújtására előírt határidőn belül - a bevallási késedelemről előzetes bejelentést is tehet abban az esetben, ha a személyijövedelemadó-bevallás elkészítéséhez szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére, és emiatt a bevallását nem tudja határidőben benyújtani.

Ha a bejelentést megtette és igazolási kérelmet nyújt be, mentesül a bevallási késedelem miatt fizetendő mulasztási birság alól a bevallás naptári évének november 20. napjáig - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága.