Részvételi és játékszabályzat

1./A játék menete: A Játékosnak a regisztráció, vagy a belépést követően lehetősége nyílik arra, hogy a megjelenő Játékok „Játszom" feliratára kattintva, az adott Kvízjátékban feltett kérdésre válaszoljon. A számítógép azonnal jelezi, hogy az adott válasz helyes vagy helytelen. Meghatározott időközönként visszaszámolva a számítógép újra játéklehetőséget biztosít a korábban már, a játékban részvevő Játékosnak is az újabb válaszadásra. A helyes válaszok száma arányosan növeli a Játékos nyerési esélyeit.

2./A Web and Sales Média Kft. (továbbiakban: Szervező) weboldalán megjelenő játékokban kizárólag az vehet részt, aki elfogadja jelen Részvételi és játékszabályzatot.

3./A meghirdetett játékokon való részvétel ingyenes, feltétele a játékos regisztrációja.
A regisztráció menete: a Játékra jelentkező az alábbi adatok megjelölésére köteles:
- a felhasználó név,
- teljes név, (vezetéknév és keresztnév),
- email cím,
- elsődleges megye megjelölése.
- jelszó.

4./A regisztrációval a Játékos beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer, neve és lakóhelye közigazgatási megnevezése nyilvánosan megjelenjen a weboldalon.

5./Valótlan adatok közlése, továbbá a felajánló céget megtévesztő vagy vele szemben valótlan tény állítása a játékos kizárását vonja maga után.

6./A játékban résztvevők ezen részvételi szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a nyereményfelajánló cég részükre marketingtartalmú email üzeneteket, vagy postai leveleket küldjön.
A Játékos regisztrációjával hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező, mint adatkezelő az adatbázisában gyűjtse, feldolgozza és tárolja. A Játékos továbbá hozzájárul, hogy a Szervező személyes adatait most és a jövőben, határozatlan ideig ill. mindaddig, amíg a Játékos adatainak törlését nem kéri, termékinformációs és promóciós célokra - többek között termékminta küldés és piackutatás céljára - kezelje, továbbá tárolás és feldolgozás céljára átadja a megbízott cégeknek.
Ezen hozzájárulás visszavonásáról a játékot követően a játékosnak külön kell rendelkeznie a nyereményt felajánló cég felé.

7./A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a jelen részvételi és játékszabályban foglalt valamennyi feltételt.

8./A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és közterhet a nyereményt felajánló cég viseli.

9./A játékokban való részvétel önkéntes. A játékos a regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Részvételi és Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a játékos a Részvételi és Játékszabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül. A Ptk. 204. § (1) bekezdése alapján a játékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők.

10./A Szervező által működtetett weboldal a termék illetve szolgáltatás nyereményeket kínálók és azokra jelentkezők között kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be.

11./A Játék során nyertes az, akit a játék lezárása után véletlenszerűen kisorsol a számítógép.

12./Játékos a nyeremény átvételére a sorsolás során generált kód bemutatásával jogosult.
A nyeremények logisztikai átadása a Szervezőtől függetlenül zajlik le. Ennek okán a meghirdetett termékek minősége, biztonsága és legalitása felett a Szervezőnek nincs ellenőrzési lehetősége és ezekért felelősséget vállalni nem tud. Szervező nem vállal felelősséget továbbá a weboldalon szereplő nyeremények valódiságáért, vagy azért, hogy a nyertesek ténylegesen át tudják venni, a felajánló pedig ténylegesen át tudja adni a termékeket. Szervező nem avatkozik bele a felajánló cégek és nyertesek között történő nyeremény átadásba, bármilyen vita kialakulásakor Ön mentesíti a Szervezőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

13./A nyeremények nem ruházhatóak át, készpénzre nem válthatóak.

14./A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

15./A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi és Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Részvételi és Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Részvételi és Játékszabályzatot időközben indoklás nélkül megváltoztassa. Minden változtatás esetén Szervező tájékoztatja a Játékosokat és a támogató cégeket.

16./A nyertes és a felajánló között a szállítást játékonként megegyezés szerint változik.

Hírek
további friss hírek »
Apróhirdetés
Eladó
6 210 Ft
Eladó
3 900 Ft